sosyal

 

 

ELBİRLİK İLKÖĞRETİM OKULU

                                                                             4-B SINIFI                                                       …./…./….

                                                              SOSYAL BİLGİLER DERSİ                                                    ……………….

1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

 Adı ve Soyadı:…………………….

 Numarası:……………….                                                                                         Puanı:

                                          

SORULAR

 

A)Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1.Aşağıdakilerden hangisi kimliklerimizde yer almaz?

 a)Kimlik numaramız                b)Doğum yerimiz               c)Saç rengimiz                d)Baba adımız

2.Aşağıdakilerden hangisi fiziki özelliklerimizden değildir?

 a)Mahallemiz                           b)Göz rengimiz                  c)Saç rengimiz                d)Boyumuz

3.Aşağıdakilerden hangisi sosyal özelliklerimizden değildir?

 a)Katıldığım etkinlikler            b)Tuttuğum takım               c)İlgilendiği spor dalı       d)Annemin adı

4.Aşağıdakilerden hangisi eğitim özelliklerimizden değildir?

 a)Okulum                                b)Sınıfım                             c)Evim                            d)Numaram

5.Aşağıdakilerden hangisi ilgillerimden değildir?

 a)Koleksiyon yapmak             b)Yemek yemek                  c)Günlük tutmak             d)Fotoğraf çekmek

 

B-Aşağıdaki cümlelerden doğru olana (D), yanlış olana (Y) işareti koyunuz.

(…)Herkesin bir kimliği vardır.

(…)Mısır’da bulunan Türk eserlerinin en önemlilerinden biri Tolunoğlu Camisi’dir.

(…)Giyinme gereksinimi diğer insanlara benzemeyen özelliklerimizdendir.

(…)Yarışmada derece bekleyen fakat amacına ulaşamayan bir öğrenci hayal kırıklığı yaşar.

(…)Heyecan duygularımıza bir örnek olarak gösterilemez.

 

C.Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.

Mutluluklar

Hoşgörü

Soy ağacı

Davranış

Birey

 


 

 

 

1.Toplumu oluşturan ve aralarında farklılıklar ve benzerlikler bulunan her bir insana …………..…… denir.

2.İnsanların duygu ve düşüncelerini hareketlerle anlatmasına ………………..…………. denir.

3.Üzüntüler paylaşıldıkça azalır, …………………… paylaşıldıkça artar.

4.Aile büyüklerimizin isimlerini yazarak ………………………….. oluşturabiliriz.

5…………………., farklılıklara saygı duymak, değer vermektir.

 

Ç-Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.İnsanların sevgi, saygı ve merhamet gibi ortak duygular paylaşmasına ne ad verilir?

 

2. Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir?

 

3.Yaptığı spor dalında rekorlar kıran ve olimpiyatlarda altın madalya kazanan ünlü haltercimizin adını ve soyadını yazınız.

 

4.2003 yılı Erovizyon şarkı yarışmasında ülkemize birincilik kazandıran sanatçımızın adını ve soyadını yazınız.

 

5.Mısır’da kurulan ilk Türk devletlerinin  ismini yazınız.

 

Her soru 5 puandır.                                                                                      BAŞARILAR DİLERİM.