test 2

 

 

Adı Soyadı :

Numarası    :

 

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 1. YAZILI SINAV SORULARI

 

‘’ Günün ilk ışıklarıyla birlikte sesler çoğalmaya başladı.Derken her yanı bir gürültü sardı.Bu olağan dışı bir gürültüydü.Çocuk, korku içinde yatağından fırladı.Pencereye koştu.Camı açtı.Sokağa baktı.Öteden kocaman bir greyder geliyordu.O zaman anımsadı.Karşıdaki arsada yapı çalışmaları vardı.Orada bundan sonra top oynayamayacaklardı.Güneş altında fazlaca yandıklarında, koşup zeytin ağacının gölgesine sığınamayacaklardı.’’

                       ( İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın. )

1.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu metne en uygun başlık olur?

   a) okuldaki günler     b )zeytin ağacı    c )tatil anıları      d )çiçek sevgisi

2.Sesler ne zaman çoğalmaya başladı?

   a ) gün batımında   b )öğle üzeri   c ) gün ağarırken      d ) gece yarısı

3.Çocuğun korkmasının nedeni neydi?

   a )trenin gürültüsü   b )çocuk gürültüsü    c )greyderin gürültüsü     d )sokak   satıcıların gürültüsü

4.Çocuk, zeytin ağacının kesileceğine neden üzüldü?

   a )kaleleri yıkılacağı için   b )ağaca çıkamayacakları için    c )zeytinleri yiyemeyecekleri için

   d ) gölgesine sığınamayacakları için

5.Çocuk yatağından nasıl fırladı?

   a ) neşe içinde   b ) telaşla   c ) üzüntü içinde   d ) korkuyla

6.Aşağıdaki kelimelerde hangisinde hem kalın ünlü, hem de ince ünlü harf vardır?

   a ) abla         b ) duvar    c ) kalem    d ) süre

7.Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında en sonda olur?

   a ) temiz     b ) telsiz     c ) titiz   d ) tütsü

8.Aşağıdaki kelimelerden hangisinde sert ünsüz harf yoktur?

   a )sert      b ) kaşık      c ) bamya     d ) çiçek

9.Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce yer alır?

   a ) çakı     b ) çalgı      c ) çam         d ) çamur

10.Aşağıdaki kelimelerin sonuna sesli harfle başlayan bir ek getirildiğinde hangisinin son harfi   yumuşar?

    a ) ot       b ) millet     c ) sıcak       d ) kat

11.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

     a ) yalnız     b ) yanlış   c ) tren     d ) sınıfdan

12. ‘’ vazgeçmelisin ‘’ kelimesinde kaç hece vardır?

     a ) 5             b ) 3          c ) 7         d ) 4

13.Aşağıdakilerden hangisi ‘’ –e ‘’ eki aldığı zaman ses düşmesi olur?

     a ) burun     b ) silgi      c ) kâtip    d ) kuş  

14.Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

     a ) akarsu    b ) bilezik   c ) bölgeler    d ) sinema

15.’’ Yemek ‘’ kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

    a ) Aslı yemeğini yeni bitirmiş.         b ) Zümrütler yemeğe dışarı gidecekler.

    c ) Banu yemeğini yiyip yatacak.       d ) Çetin yine annesinin başının etini yemiş.

16.Aşağıdakilerden hangisi ‘’ yaramaz ‘’ kelimesinin zıt anlamlısıdır?

     a ) afacan      b ) uslu      c ) başarılı     d ) atak

17.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

     a ) mavi        b ) yeşil     c ) penpe       d ) beyaz

18.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?

     a ) ikişer       b ) fidanı    c )elmanın     d )suyu

19.’’ Cahil ‘’ kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

     a ) korkak     b) akıllı      c ) başarısız      d ) bilgisiz

20.Hangi seçenekte sert ünsüz yumuşaması vardır?

     a ) kaşıktan   b ) evden    c ) kayığa        d ) biletten