türkçe

 

1- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem özelliği taşımaktadır?
A) ağacın   B) görmüş   C) ekmeği   D) kitabı
2- Aşağıdaki tümcelerde hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
A) Ödevlerimi dünden hazırladım( )
B) Arzu, ne zaman gelecek( )
C) Sen ödevini eksik yazdın( )
D) Eve geldin mi( )
3- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın kalma (-de) durum ekini almıştır?
A) oda   B) meşe   C) ağaçta   D) masa
4- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hecelenişi yanlıştır?
A) yal-var-dım   B) sa-ğol-sun   C) doy-a-sı-ya   D) u-çur-dum
5-“ kuvvetli adam” Sözündeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı olan kelime, aşağıdakilerden hangisidir?
A) kaba   B) iriyarı   C) güçlü   D) büyük
6-“cesaretli” Kelimesinin karşıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) yaramaz   B) tembel   C) korkak   D) durgun
7- Aşağıdakilerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılır?
A) hayvan isimleri   B) ağaç isimleri   C) organ isimleri   D) kişi isimleri
8- Aşağıdaki mısraların hangisinde özel isim vardır?
A) Atatürk deyince ben,
B) Büyür, büyür, büyürüm.
C) Yol korkulu olsa da,
D) Tek başıma yürürüm,
9- “yavaş” Kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelime, aşağıdakikerden hangisidir?
A) ağır   B) aceleci   C) hızlı   D) koşucu
10- “orman” Kelimesinin çoğul biçimi hangisidir?
A) ormanın   B) ormanda   C) Ormanlar   D) ormana

 

cevap anahtarı

1-B, 2-A, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-D, 8-A, 9-C, 10-C