ürkçe

 

…………………………… İLKÖĞRETİM OKULU

3.SINIFI TÜRKÇE SORULARI

 

 1.Alfabemizde kaç sesli,kaç sessiz harf vardır?

a) 24-5                                   b) 8-21                                   c) 13-26

    

        2. Aşağıdakilerden hangisinde büyük sesli uyumu vardır?

            a) Ali okula gelmedi.

            b) Baharda kelebekler uçuşur.

            c) Hasan hasta oldu.

    

        3. Bir hece en fazla kaç heceden oluşur?

            a) 2                             b) 4                             c) 1

 

        4. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

           a) Bolu                         b) Kars                        c) Afyonkarahisar

 

        5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte ilkönce gelir?

           a) Göl                           b) Göz                         c) Gök

 

        6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adın yazımı yanlıştır?

           a) Ankaralılar geldi.

           b) Dedem Atattürkü görmüş.

           c) Mustafa Kemaller ölmez.

        

        7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad yoktur?

           a) Temiz elbiseni giy.

           b) Yemeği üstüne dökme.

           c) Ali simitini   yedi.

   

        8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ad durum eki alan sözcük vardır?

          a) Ayşe gül topladı.

          b) Ayşe eve geldi mi?

          c) Ayşe gelecek.

 

       9. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde eş sesli sözcük vardır?

          a) Tabağı kırdım.

          b) Kitabımı kapladım.

          c) Çayda yüzdüm.

 

    10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru eki yanlış yazılmıştır?

          a) Oya haber verdi mi?

          b) Bana nerede olduğunu söylermisin?

          c) Hala bize gelir misin?

 

   CEVAPLAR :

   1- B 2- C    3-B      4-C      5-A      6-B      7-A      8-B      9-C      10-B